bg

Strategi med bundlinjeeffekt

Posted on July 31, 2011

Vores erfaring er, at en succesfuldt strategi er funderet i succesfulde samarbejder mellem alle interessenter i
virksomheden og omfatter inddragelse af potentiale-, problemløsnings-, processupport- og uddannelseskompetencer, og at resultatskabelse skal fokusere på forandringens effekt og kunne måles som en effekt med reel bundlinjeforbedring.

For at kunne leve op til dette, er det nødvendigt for ledelsen at forholde sig til og at kunne svare ja til nogle simple og meget fundamentale spørgsmål,

  • giver strategien mening for organisationen?
  • tør vi involvere en større del af virksomheden tidligere?
  • giver strategi effekt – på den korte bane, og er den langtidsholdbar?
  • vil vi kommunikere ærligt om retning og konsekvenser?
  • har vi de rigtige mennesker/kompetencer med os?
  • kan vi skabe en kulturstemning, der understøtter det vi vil?

At ville ovennævnte kræver mod, vedholdenhed og dygtighed. Og det skal til for at skabe en god strategi med bundlinjeeffekt.

Kontakt Ambitious og hør hvad din virksomheds specifikke udbytte er og kan være ved at gennemføre en “Strategi med fokus på bundlinjeeffekt”.