bg

Direktion

udfordring af forretningsmæssige beslutninger og effektfuld eksekvering!

iStock_000008134803Small

Forandringer og eksekvering er hverdagskost på direktionens skrivebord og mængden og behovet for samme vil fremadrettet stige drastisk.

Omverdenens krav til direktionens indsatser, beredskab, mangfoldighed og resultatskabelse har aldrig været større. Det spænder lige fra kunder, aktionærer, ledergruppe, medarbejdere, projekter, leverandører, lovgivningskrav, netværk, talentspejdning, hverdags her og nu beslutninger på alle niveauer, til evnen at kunne se “lyset i horisonten”,  afstikke og navigere virksomhedens strategi de næste 3-5 år – alt sammen i konteksten og kravet om “resultatskabelse til bundlinje” i dag, i morgen og fremad.

Har du eller din virksomhed brug for sparring, udfordring på potentiale effekter, en forandringsagent, skæve vinkler eller en ressourcepartner til en specifik opgave, så kan vi gennem vores erfaring, viden og indsigt med direktionsarbejde bidrage effektfuldt til denne proces samt udfordre på Return on Ambition og bidrage til resultatskabelsen som, 

  • sparrings- og potentialepartner for siddende direktion if. med udvikling, forbedringer og forandringsprocessor
  • ad hoc ressourcepartner for direktion if. med resultatskabelse indenfor specifikt fokusområde, analyser og  “sundhedstjek”

indenfor vores kernekompetenceområder

  • forretningsudvikling
  • ledelse og management
  • HR
  • økonomi 

I vores arbejde vægter vi, at opgave løses med respekt for virksomhedens nuværende dagligdag og med ønskede mål for øje, og at indsatser rammer virksomhedens bundlinje.