bg

“Din” virksomhed

ønsker I et fælles kompetenceløft i virksomheden?

Vi tilbyder virksomhedsforløb, hvor vi målrettet tager udgangspunkt i jeres virkelighed og dagligdag. Forløb kan afvikles i egen virksomhed eller i vores lokaliteter.

Udbyttet ved virksomhedsforløb er,

  • læring og kompetenceløft sker fælles og på samme tid, når behovet er aktuelt
  • I kan fokusere på egen afdelings eller teams behov for læring og kompetenceløft
  • I kan arbejde med virksomhedsrelevante emner i et lukket forum
  • I styrker intern kommunikation og samarbejde

Gennemfører I et virksomhedsforløb skabes det et fælles fundament, tilgang, sprog og arbejdsmetode, som I kan støtte hinanden i efterfølgende. Det gavner også en fælles forståelse og øger samarbejdet, så den nye læring hurtigt bliver til nye vaner og accelererede resultater.

Er I en gruppe eller flere fra samme virksomhed, der har behov for et bestemt kompetenceløft, så er der flere valgmuligheder. Vores kompetenceudbud kan med samme indhold gennemføres for virksomheden, eller vi kan tilpasse det specifikt efter jeres ønsker og behov.

I kan sammensætte og kombinere elementer fra de forskellige forløb og uddannelser,

– mangler der noget, kan vi, indenfor vores kernekompetencer, udvikle det specielt til jer, mulighederne er mange.

Vi får stor ros for vores helhedsorienterede arbejdsmetode, der bygger på at vi:

  • sætter os grundigt ind i din forretning og jeres behov
  • sammen udarbejder en entydig og klar forventningsafstemning
  • aftaler hvad jeres udbytte og Return on Ambition konkret skal være
  • tilpasser teori og praksis specifikt til målgruppen
  • kommunikerer i øjenhøjde og i kundens sprog
  • vi er med hele vejen og følger op

– vores tilgang er: ”Velgjort er bedre en velsagt”