bg

Return on Ambition – RoA

med udgangspunkt i virksomhedens eller den enkeltes unikke situation, designer vi sammen det forløb, der skal føre til de konkrete Ambitions mål – kaldet

POINT OF AMBITION – PoA

Det betyder, at vi arbejder konkret sammen med kunden i dennes virkelighed – uden at have svaret på forhånd – med potentiale fokus og meningsskabelse for øje og sammen fastlægger det specifikke og målbare resultat – POINT OF AMBITION.

 

Test caption

Test caption

AMBITIONSPROJEKT AmP

Virksomheds- eller personligt projekt, der definerer og fastlægger de specifikke mål for forløb, som løbende skal dokumenteres if. med PoI (se nedenfor) og afslutning af projekt. Mål er bundlinjeeffekter i form af kroner og øvrige resultat skabende effekter, der ikke er direkte økonomisk håndgribelige. Kan nedbrydes i delprojekter, som skal understøtte ordnedet virksomhedsprojekt.

POINT ON AMBITION – PoA

Punktet hvor virksomhed eller person er i mål med ønskede forretningsmæssige resultater iht. Ambitionsprojekt.

POINT ON INSPECTION PoI

Opfølgningspunkter der løbende sikrer den ønskede bundlinjeeffekt.

RETURN ON AMBITION – RoA

Dokumentationen af den økonomiske værdi af virksomhedens eller det personlige Ambitionsprojekts samlede bundlinjeeffekt

  • fastlægges sammen med kunden ved opstart af projekt
  • opfølges if. med PoI
  • opgøres if. med afslutning af Ambitionsprojekt

PoA mål kan ivæksættes som effektmåling på dimensionerne indenfor,

  • Ledelse – f.eks. effekten af potentialer og innovation
  • Management – f.eks. effekten af styringsværktøjer
  • Kompetence – f.eks. kvaliteten af individuel fremdrift i læring og adfærd
  • Uddannelse – f.eks. accelerationen af den personlige viden og indsigt