bg

Mødeledelse

hvornår deltog du sidst i et intelligent og målrettet møde med markante resultat?

“Live fra hverdagen” – kunne det være dig eller i din virksomhed?: 

Du sidder til et af mange møder – i er 8 personer samlet, der er afsat 3 timer, emnet er som det eneste kendt. Efter for dig 2 ineffektive timer spørger du dig selv, om du er gået forkert.

En anden har haft et sms møde kørende for sig selv, to andre taler om et fagspecifikt problem, der ikke er relevant for mødet, og resten siger ikke noget. Du burde have forberedt dig til næste møde, men det kan du ikke nå, for nu er du jo her….. Du forlader mødet frustreret og energiforladt, og haster uforberedt videre til det næste møde.

Konsekvensen af ovennævnte mislykkede møde er alene 24 timer svarende til 3 dages arbejde for 1 person og hertil kommer, hvad det koster at have en række frustrerede medarbejdere, der hver gang tænker – ”åh nej, ikke et møde mere”

Dårlig mødekultur – såvel mødeledelse som mødedeltagelse koster dyrt både i effektivitet og motivation – så der er markante bundlinjeeffekter i at fokusere på mødekvaliteten lige fra indkaldelse med dagsorden til beslutningsreferat med opfølgning. Til trods for manglende bundlinjeeffekter af de mange møder, accepteres det mange steder, at ”sådan er det” – en ond cirkel der lever sit eget liv.

Vil du i stedet skabe en positiv cirkel og bruge tiden rigtigt på effektive møder, der er gennemtænkte –  hvor mødeformål / mål, emne, mødevalg, dagsorden, tidsdisponering, deltagerkreds, mødeledelse, -referat og -opfølgning går op i en højere enhed.

Vi tilbyder udvikling i mødeledelse:

  •  ”intelligente” møder der rykker

så dine møder og dem du deltager i bliver både effektive, resultatskabende og sjove.