bg

Kompetencekort

hvilke kompetencer har din forretning brug for på kort og lang sigt?  

Sammen med kunden skaber vi indsigt og overblik over hvilke kompetencer din forretning har brug for i morgen og om 3-5 år, og hvorledes de skal bringes i spil, så strategien bliver til virkelighed.

Ud fra kundens ekspertviden på eget forretningsområde, fokuser vi på

  • afdækning af nuværende og fremtidens situation samt opgaver
  • hvilke kompetencer er til stede, og hvilke skal udvikles eller tilføres
  • synliggørelsen af krav og forventninger til alle niveauer i organisationen
  • hvordan udviklingen kan gennemføres på en motiverende og meningsfuld måde

 I tæt samarbejde med kunden udarbejdes   

  • virksomhedens kompetencekort
  • ledergruppens kompetencekort
  • personlige kompetencekort

Eksempel på kompetencekort