bg

Forretningsplaner

du og dit hold er eksperterne på din virksomhed…..

Formålet med forretningsplaner er at konkretisere strategiens overordnede mål  på forretningsområder, afdelinger eller enheder så giver de mening, og det er overskueligt, hvilke indsatser, der skal arbejdes med og aktiveres i handlingsplaner. Forretningsplaner er vigtige idet de,

  • præcist beskriver og kvantificerer overordnede mål 
  • skaber overblik og giver mulighed for prioritering 
  • udtrykker indsatser der skal til for at nå i mål
  • fundament for realisering af virksomhendes vision, mission og strategi

Forretningsplaner er værktøjet, hvor der sættes skarpe hjørneflag omkring mål og forventningsafstemning til resultatskabelsen. Vi udfordrer og bidrager aktivt til værdiskabelsen ud fra den forretningsmæssige kontekst, og vi sætter en dyd i at skabe et udfordrende og spændende miljø i processen, så Point of Ambition bliver markant og attraktivt.

Vi har en stor værktøjskasse og vores tilgange er efter virksomhendens behov,

  • revitalisering og acceleration af eksisterende planer – serviceeftersyn og forbedringer
  • innovationsproces – nytænkning og udarbejdelse af nye
  • implementering – forankring og eksekvering af såvel eksisterende som nye 

og vi sætter en dyd i at skabe et udfordrende og spændende miljø i processen, så Return on Ambition er markant og attraktivt.