bg

Værdiprocesser

du og dit hold er eksperterne på din virksomhed…..

Uanset virksomhed eller forretningsområde, afdeling eller enhed giver det mening og gør en forskel at vide, hvor man skal hen, hvorfor og hvordan – også for kunder og leverandører. Værdier er her et vigtigt ledelsesinstrument idet de,

  • er vigtige identitetsmarkører i en virksomheds kultur og overfor 3 mand i branding af virksomheden
  • skaber tillid og troværdighed blandt interessenterne 
  • udtrykker grundlæggende principper for ledelsens og medarbejdernes adfærd
  • fundament for realisering af virksomhendes vision, mission og strategi

Værdiprocessen er et element heri og en måde, hvor der skabes mening og sammenhæng, og vi udfordrer og bidrager aktivt til værdiskabelsen ud fra den forretningsmæssige kontekst, og vi sætter en dyd i at skabe et udfordrende og spændende miljø i processen, så Point of Ambtion bliver markant og attraktivt.

Vi har en stor værktøjskasse og vores tilgange er efter virksomhedens behov,

  • revitalisering og acceleration af eksisterende i form af serviceeftersyn og forbedringer
  • innovationsproces gennem nytænkning og udarbejdelse af nye
  • implementering via forankring og eksekvering af såvel eksisterende som nye

Billede1a

og sikrer at virksomhedens Return on Ambition realiseres.