bg

Kommunikation

træng igennem med dit budskab – tag ansvar for din kommunikation

iStock_000003221028SmallIntentionen bag din kommunikation er oprigtig og reel.

Nogle gange går budskabet nemt og klart igennem uden du tænker over det eller ved hvorfor. Andre gange og i lignende situationer går det af uransagelig årsager lige modsat – dit budskab bliver misforstået og skaber dønninger med kedelige konsekvenser, der skal udredes.

Vi befinder os i en spændende og kompleks hverdag med utallige informationer og dialoger, og vi har som mennesker hver vores opfattelse af virkeligheden og det sagte – det kræver, at du er i besiddelse af et solidt fundament og gode kompetencer indenfor at kunne tilpasse din kommunikation til den kontekst og de situationer, du befinder dig i.

Kommunikative evner og færdigheder hænger tæt sammen med meningsskabelse og motivation, der igen hænger sammen med at skabe resultater der gør en forskel – også på bundlinjen.

”Mit sprogs grænser, er min verdens grænser” 
Ludwig Wittgenstein

 

Du kan gennem udvikling hos os opnå kommunikativ acceleration og robusthed i hverdagen. Du bliver bevidst om hvad du gør, når det går godt og ved at bygge målrettet ovenpå med nye praktisk anvendelige værktøjer og indsigter bliver du i stand til at aflevere et budskab som modtageren kan forstå.

Vi tilbyder udvikling indenfor:

  • kommunikations- og læringsstil med Insights
  • effektiv kommunikation i hverdagen
  • powerfuld formidling og præsentation
  • lederens roller og samtaler

Så åbn op for DINE grænser og skab en sproglig hverdag med unikke muligheder og resultater

–      til glæde for dig selv og dine omgivelser