bg

Interim Solution

målbar og effektfuld “hands on” eksekvering!

iStock_000003160329SmallHar din virksomhed brug for ekstra ledelses- eller managementkraft i en afgrænset periode, så giver det god mening at tænke i vores Interim Solution.

Du kan for en afgrænset periode disponere ledelses-, management- eller projektkraft til realisering af specifikke mål såvel drifts- som udviklingsrelaterede, og herigennem opnå at ønsket forandring sker og eksekveres med langtidsholdbar effekt. Vi indgår som en del af virksomheden fra dag et og tager linjeansvar udfra de kritiske succeskriterier, som vi i fællesskab med virksomheden afgrænser for opgaven, og således at vores succeskriterier og interesser er sammenfaldende.

Fordele for virksomheden ved en Interim Solution aftale er, at virksomhedens egne ressourcer ikke belastes, der kan handles hurtigt og fleksibelt if. til fastansættelse, og der mistes ikke momentum i virksomheden, Return on Ambition  er kendt og aftalt, og opgave- og kompetenceprofil er skarpt og entydigt afstemt – alt sammen understøttende virksomhedens resultatskabende effekt på bundlinjen.

Vi indgår tidsbestemte Interrim Solution kontrakter på,

  • “hands on” som ledelseskraft i form af direktions- eller ledelsesassistance
  • implementering af specifik opgave eller projekt i form af specialistkompetence
  • eksekvering af specifik opgave eller projekt i form af specialistkompetence

indenfor vores kernekompetence områder

  • forretningsudvikling
  • ledelse og management 
  • HR 
  • økonomi 

Vores Interim Solutions tilbyder mulighed for at afdække kompetencebehov for en kortere- eller længerevarende periode – fx. ifm. udvidelser, udvikling, opsigelser, turn around osv. – og her indgår indgår Ambitious konsulent typisk i den daglige drift. Konsulent kan også tilknyttes direkte i specifikke projekter, således at virksomhedens egne kompetencer kan fokusere på daglige drift.
 
Vi vægter at indgå kontrakter, hvor opgave løses optimalt muligt i forhold til virksomhedens fremtidige drift, og at leverancer afsluttes eller overdrages til virksomhedens egne medarbejdere.