bg

Fire lederkompetencer, der kan ses på bundlinjen…

Posted on January 23, 2015

Fire nøgler til succes

Resultaterne er bemærkelsesværdige: Blot fire af tyve lederegenskaber kan tilsammen forklare 89 pct. af forskellen på den bedst præsterende fjerdedel og den dårligste.

  • Problemløsning: Hvis lederne skal træffe gode beslutninger, skal de også være dygtige til det arbejde, der går forud ->at indsamle, analysere og anvende den nødvendige information. Det gælder både i forhold til store strategiske beslutninger, f.eks. et stort opkøb eller en fusion, og håndtering af interne stridigheder i virksomheden.
  • Resultatfokus: Lederskab handler ikke kun om at udvikle visioner og fremtidige mål. Lederne skal også være med til at sikre, at de realiseres. Resultatorienterede ledere fokuserer på effektivitet og produktivitet og prioriterer det mest værdiskabende arbejde.
  • Perspektiv: Gode ledere opsøger aktivt ny viden fra interessenter med modsatrettede syn på en sag. De opfordrer deres ansatte til at bidrage med viden og idéer, der kan forbedre virksomhedens præstationer. Og de bruger de mange forskellige perspektiver til at træffe velovervejede beslutninger. I alt for mange virksomheder ignorerer topledelsen viden og input fra de ansatte, der er helt tæt på kunderne og markedet, når der skal træffes vigtige beslutninger. Det går ud over ledelseskvaliteten.
  • Opbakning: Gode ledere er autentiske, interesserer sig for de ansatte og opbygger gensidig tillid. De fornemmer, hvornår der skal gribes ind og støttes, så medarbejderne ikke bruger tid, energi og kræfter på unødig frygt eller interne konflikter.

De fire kompetencer er relevante for langt de fleste virksomheder, men selvfølgelig varierer i forhold til den enkelte virksomheds konkrete situation.

Kontakt Ambitious og hør, hvordan vi kan hjælpe dig, så dine lederkompetencer lander på bundlinjen…..

Kilde: “Decoding leadership: What really matters”, McKinsey Quarterly, januar 2015.