bg

Ambitiøse KPI’ere med bundlinje effekt..

Posted on March 1, 2012

Når du starter med en ”VIL VÆRE LISTE”, før du tænker på din ”AT GØRE LISTE”, kan du etablere markant bedre og meningsfyldte ”resultat KPI’ere” med bundlinjeeffekt.

Vi anbefaler, at du definerer skarpe handlings KPI’ere (gøre), der binder disse til resultat KPI’erne (være). De er begge ydeevne typer og for alle ydeevne foranstaltninger, er det vigtigt at have fokus på:

  • Opret et relations kort, der gør årsags-virkning relationerne mellem resultatet KPI’ere og handlings KPI’ere helt klare.
  • At projektledere kan være de bedste folk til at eksekvere handlings KPI’ere, og forretnings ledere de bedste folk til at eksekvere resultatet KPI’ere – de skal naturligvis samarbejde med hinanden herom, og kan hver især have deres KPI’ere som personlige resultat mål og samlet opnåelse som fælles mål.
  • Hvis du har nogen handlings KPI’ere, som ikke kraftigt linker op til resultat KPI’ere, så overvej at slette dem, da de ellers blot vil spilde kostbar tid og ressourcer.

HANDLING:

List dine mål og beslut, hvilke der er ”gøre” mål, og hvilke der er ”være” mål. Knyt derefter årsag-virkning forbindelser mellem ”gøre” mål og ”være” mål. Kontroller om dine mål fortæller en fornuftig historie af handlinger og resultater, før du beslutter, hvilke resultat KPI’ere og handlings KPI’ere, du vælger.

Kontakt Ambitious og hør hvad din virksomheds specifikke udbytte er og kan være ved at etablere effektfulde “KPI’ere med bundlinjeeffekt”.