bg

FORANDRINGER

Posted on February 21, 2010

Forandringsparathed – et krav som alle ledere mødes med og selvfølgelig også forventer af egen organisation. Finanskrisen har skærpet fokus herpå, og enhver stillingsannonce med “respekt” for sig selv indeholder et krav om, at ansøger besidder og behersker forandingsparathed.

Evnen til at håndtere forandringsprocessor opfattes i dag som en naturlig del af ledelsesopgaven. Det stiller krav om høj personlig selvindsigt – at du som leder er bevidst om egne følelser og reaktioner -så du i dine daglige ledelsesmæssige kontekster kan handle og fastholde fokus på resultatskabelse. Det kræver forretningsfokus, selvindsigt og selvledelse samt excellente kommunikationsfærdigheder, og stiller for mange store krav både til de faglige som personlige kompetencer  – DIG SELV I DEN BEDSTE UDGAVE . 

“Ambitious Business Leader” uddannelsen sætter fokus på den ambitiøse og autentiske leder, som kan håndtere kravet om forandringsparathed og være sig selv i den bedste udgave, så du kan lede dig selv, være dig selv, udvikle dig selv og være kimen til bedre resultatskabelse i virksomheden.  Kontakt os for yderligere omkring dine muligheder.