bg

Strategi med bundlinjeeffekt

July 31, 2011

Vores erfaring er, at en succesfuldt strategi er funderet i succesfulde samarbejder mellem alle interessenter i virksomheden og omfatter inddragelse af potentiale-, problemløsnings-, processupport- og uddannelseskompetencer, og at resultatskabelse skal fokusere på forandringens effekt og kunne måles som en effekt med reel bundlinjeforbedring. For at kunne leve op til dette, er det nødvendigt for ledelsen at forholde sig […]