bg

Ambitious Business Leader

September 30, 2010

“Ambitious Business Leader” uddannelsen klæder dig på, så du udbygger din EQ (= følelsmæssige intelligens) og bliver excellent til at skabe MENING og MOTIVATION, der rammer virksomhedens bundlinje. Flere undersøgelser bekræfter, at EQ er forudsætning for personlig og ledelsesmæssig succes.  EQ handler dybest set om at bruge egne og andres ressourcer på en god og meningsfuld måde, og kan til forskel fra […]

Service “DUE DILIGENCE”

August 31, 2010

“Service Due Diligence” er en konkret proces, hvor Ambitious giver din virksomheds forretningsmæssige set-up et servicetjek. Du får indsigt i, hvad der er godt, hvad der skal trimmes, hvad der skal mere af og mangler i det eksisterende forretningsmæssige set-up. Kan sammenlignes med “Klargøring til salg eller til syn” – alt efter hvad virksomheden står overfor og ønsker. Indeholder bl.a. de elementer såvel materielle som immaterielle, som virksomhedskøbere […]

Kompetencekort – et spørgsmål om at være god til det rigtige

July 31, 2010

Er din virksomhed kompetencemæssigt parat til morgendagens udfordringer….. er virksomhedsgrundlaget – er ledelsesteamet – er den enkelte leder. Hvornår er sidste servicetjek foretaget, som afdækker ovennævnte specifikt i perspektivet “at virksomheden er klædt godt på til det rigtige” – og ikke blot rigtig god her og nu.   Kontakt os og hør mere om hvordan du kan sikre, at din virksomhed […]

Ledelsesmæssig identitet…

June 30, 2010

er vigtigt i alle interpersonelle relationer. Hvornår har du sidst været kritisk overfor de interpersonelle intelligenser, som du selv eller dine medarbejdere udtrykker og indgår i.  Hvordan er din eller din medarbejders “identitet” og personen som indgår i relationen. Hvilken baggrund, uddannelse, interesser, viden, etik, erfaring og motivation har de i forhold til at skulle beslutte, forhandle […]

GAP Management

May 30, 2010

Har din virksomhed brug for midlertidige kompetencer, så din virksomhed kan skabe og nå de resultater, som er fastlagt og nødvendige…..      Ring til partner Peter Jølck på 25270100 og hør om mulighederne for tilførsel af management kompetencer, der sikrer, at din virksomhed kommer sikkert i “havn”. Læs også mere på “Interim Solutions“.

Cleantech-ledelse

April 22, 2010

Bliver “Cleantech-ledelse” nyt ledelsesbegreb affødt af finanskrisen? Om det vinder ind som disciplin vil fremtiden vise… og hvad gemmer der sig bag begrebet? Finanskrisen har betydet, at der er blevet kikket godt og grundigt efter i alle leder og kanter af virksomhederne og ledt efter alt unødigt fedt og skrammel – der er blevet ryddet op i “Ledelsesforureningen” skabt af mange års uhensigtmæssige strukturer og […]

“Ambitious Business Leader” drejer sig om..

March 11, 2010

at være en ambitiøs og autentisk leder. Hvornår har du sidst givet dit personlige ledelsesrum et serviceeftersyn – indeholder det de rette nye balancepunkter, der betyder, at du kan eksekevere, nå i mål  og være autentisk i de nye lederroller, som virkeligheden – medarbejdere, aktionærer og interessenter – kræver af dig som leder i dag. Har du sommerfugle […]

FORANDRINGER

February 21, 2010

Forandringsparathed – et krav som alle ledere mødes med og selvfølgelig også forventer af egen organisation. Finanskrisen har skærpet fokus herpå, og enhver stillingsannonce med “respekt” for sig selv indeholder et krav om, at ansøger besidder og behersker forandingsparathed. Evnen til at håndtere forandringsprocessor opfattes i dag som en naturlig del af ledelsesopgaven. Det stiller krav om høj personlig selvindsigt […]

FOKUS – 2010

January 11, 2010

hvad bringes i fokus i 2010 2009 var året hvor “finanskrise” var øverste punkt på den ledelsesmæssige hitliste. Hvordan 2010 listen kommer til at se ud er meget spændende – overlever “finanskrisen” som suveræn topscorer eller rykker der nye kandidater ind på hitlisten og udfordrer førstepladsen. Det tror vi  – ikke mindst begrundet i behovet for, at der sker et […]

Hvorfor effektmålinger

January 4, 2010

Vi du vide mere om, og hvorfor effektmålinger er vigtige at foretage, se afsnit “Return on Ambition“